خانه / اخبار / اخبار شرکت / وضعیت صنعت صنعت فیبر شیشه و محصولات چین